Gửi tin nhắn
Henan Universe Intraocular Lens Research and Manufacture Co., Ltd.
E-mail office@universeiol.com ĐT: 86-0371-67897062-8008
Trang chủ
>

Trung Quốc Henan Universe Intraocular Lens Research and Manufacture Co., Ltd. Sơ đồ trang web

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN
Các vụ án
các sản phẩm

IOL Intraocular Lens

Ống kính nội nhãn được tải trước

Ống kính nội nhãn PMMA

Thấu kính nội nhãn ưa nước

Thiết bị Viscoelastic dùng cho mắt

Ống kính nội nhãn buồng sau

Ống kính nội nhãn đơn tiêu

Ống kính nội nhãn có thể gập lại

Đục thủy tinh thể nội nhãn

Thiết bị Viscoelastic mắt

Bộ phun thấu kính nội nhãn

Kim khâu nhãn khoa

Cấy ghép dẫn lưu bệnh tăng nhãn áp

1 2 3 4